Songs

Songs

Pak Sarzameen Shad Bad

Hum Apna Nazrya Rakhte Hain by Rahat Fateh

Qaum Ki Awaz Ek Jaan Ho Gai

Kamal Hai Kamal Hai Mustafa Kamal Hai

Woh Mustafa Kamal Hai

Kamal Aya Hai

Ae Mere Watan Parast Qadam Barha Watanparast

Chalo Chalo Saath Chalo Is Parcham Ke Saath Chalo

Ab Nahi to Kab Karachi

Aya Re Bhaya

PSP Karegi Win Dolphin Dolphin